Då ansökningstiden till tjänsten som direktör för Utrikespolitiska institutet tog slut 4.4. hade inalles 27 personer sökt tjänsten. Utrikespolitiska institutets styrelse har för avsikt att behandla ansökningarna och göra ett beslut om valet av direktör under denna vår eller sommar. Tjänsten tillsätts 1.1. 2015 maximalt för en fem års period som utgår i slutet av 2019.


Direktören har det övergripande ansvaret för institutets verksamhet och dess utveckling. Formella behörighetsvillkor för tjänsten som direktör är doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktorsgraden, god förtrogenhet med forskningsinstitutets verksamhetsområde och i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Utrikespolitiska institutet är ett oberoende statligt forskningsinstitut som fungerar i anslutning till riksdagen. Dess uppgift är att producera högklassig, aktuell kunskap om internationella politiska och ekonomiska relationer och EU-frågor. Genom sin forskning och sakkunskap stöder institutet samhälleligt beslutsfattande samt befrämjar debatten inom sitt verksamhetsområde både i Finland och utomlands.
Tilläggsuppgifter:
Utrikespolitiska institutets förvaltningsdirektör Helena Lehtovirta, tel. 09 432 7702
Riksdagens förvaltningsdirektör Pertti Rauhio, tel. 0400849412