global.finland
Teija Laakso

Utrikespolitiska institutets forskare Marikki Stocchettis avhandling i u-landsforskning uppmärksammades på utrikesministriets global.finland -sidor 7.11. Stocchetti konstaterade i sin forskning att de kommersiella intressena har dominerat i ärenden som berör utvecklingsländerna trots unionens helt motsatta föresatser.

 

Länk till artikeln