Promoting Democracy and Human Rights in Russia

Sinikukka Saari: Promoting Democracy and Human Rights in Russia


Under de två senaste årtionden har europeiska regionala organisationer använt otroligt mycket tid, möda och pengar till att ändra Ryssland till ett land som fungerar enligt västerländsk liberal-demokratisk modell. I boken tas det ställning till vilken roll Europarådet, Europeiska unionen samt OSSE har spelat vid befrämjandet av rysk demokrati och människorättigheter samt hur organisationerna har nått sitt syfte.


Ur boken framgår det att de regionala organisationerna spelade en central roll vid planerandet av Rysslands förnyelseagenda samt vid skapandet av samarbetsramen för allmänna människorätts- och demokratifrågor. Fr.o.m. slutet av senaste årtionde har de regionala organisationernas inflytande avmattats i Ryssland.


Under senaste år har Ryssland utmanat de europeiska demokrati- och människorättsnormerna, vilket skakat grundvalarna för de regionala samarbetsstrukturerna. Ryssland kritiserar öppet stödet för internationell demokrati och människorättigheter samt söker politiskt stöd för sin kritik i andra länder.


Den centrala slutsatsen I boken är att befrämjandet av internationell demokrati och människorättigheter inte är enkelriktad verksamhet såsom fackets teoretiska litteratur samt politiska praxis ofta ger för handen. Rysslands exempel visar, att den stat som så att saga är föremål kan inverka på de regionala organisationerna samt på den intenationell normuppsättningen.

Länk till boken