Kärsimyksen kuvat herättävät pakolaispolitiikan kestämättömyyteen
Turun Sanomat

Utrikespolitiska institutets gästforskare Noora Kotilainen skrev en Alio-artikel för Turun Sanomat som publicerades 5.9. I artikeln analyserar Kotilainen bildernas betydelse för nyhetsbevakningen runt flyktingkrisen. Hon skriver att bilder nuförtiden har en exceptionell politisk makt: ”Nöden vid Europas gränser har fått ett barns ansikte som vi har svårt att vända blicken ifrån.”