Bryssel ska ha mer att säga till om våra skatter
Hufvudstadsbladet
Marcus Lindqvist

EU vill förhandsgranska medlemsländernas ekonomiplaner och planera statsbudgetarna tillsammans för att förebygga nya Greklandskriser. – Som en budgetmangling på EU-nivå, säger EU-experten Juha Jokela.

EU-kommissionen vill att Bryssel synar medlemsländernas statsbudgetar på förhand och att medlemsländerna sedan diskuterar och planerar sin finanspolitik tillsammans. EU vill förhindra att enskilda länder går med underskott år efter och år och bygger upp skuldberg såsom Grekland gjort..

– Vi måste kunna ge rekommendationer till ett land som vi identifierar att har problem, säger ekonomikommissionär Olli Rehn .

– Finanspolitiken måste koordineras på förhand så inte enskilda länders budgetproblem utgör en risk för andra länderas stabilitet..

Det hör till de nationella parlamentens viktigaste uppgifter att besluta om skatter och offentliga utgifter. I framtiden ska EU kunna rekommendera strukturella reformer, nedskärningar av förmåner och skattehöjningar för att medlemsländerna ska få sin ekonomi i balans..

– På ett sätt minskar den nationella självbestämmanderätten, säger direktören för Utrikespolitiska institutets forskningsprogram Europeiska Unionen Juha Jokela till Hbl.

De nya kraven gäller inte bara medlemmar av valutaunionen, utan samtliga EU-länder. Många länder har svårt att svälja inskränkningen av självbestämmanderätten..

– Det är parlamentet som röstar om nationens budgetar, inte EU-kommissionen, säger franska regeringens talesman Luc Chatel enligt Reuters..

Rekommendationer väger lätt när alla bryter mot reglerna, eller när stora EU-länder som Tyskland och Frankrike besluter sig för att gå sin egen väg. I fjol bröt alla sexton euroländer frånsett Finland och Luxemburg mot valutaunionens regler om budgetdisciplin..

– I klarspråk: Utan sanktioner saknar koordinerad finanspolitik trovärdighet, säger EU-kommissionens ordförande Juan Manuel Barroso enligt Reuters.

Kommissionen vill att medlemsländer som inte kan balansera sin samhällsekonomi exempelvis ska kunna gå miste om EU-pengar för utveckling och infrastruktur. Men det kommer inte att bli fråga om att exempelvis utesluta länder från den gemensamma valutaunionen.