Säkerhetspolitik för en ny regering
Frivärld

Äldre forskare Charly Salonius-Pasternak har medverkat i antologin “Säkerhetspolitik för en ny regering” publicerad av Frivärld 8.1.2019. Kapitlet som Salonius-Pasternak författat heter “Är en bättre än två? De trilaterala försvarssamarbetet mellan Sverige, Finland och USA”. 

Läs mer från denna länk. 

Ledande forskare