Telefon:
mobil:
Social:

Expertis

Förenta Staternas utrikes och inrikespolitik, Finsk säkerhets- och försvarspolitik (inkl. fredsbevarande och krishantering)

Examen

M.Soc.Sc, University of Helsinki
B.A., Wesleyan University

Språkkunskaper

engelska, svenska, finska


Senaste publikationerna

Expertis

Förenta Staternas utrikes och inrikespolitik, Finsk säkerhets- och försvarspolitik (inkl. fredsbevarande och krishantering)

Arbetserfarenhet

Forskare, Utrikespolitiska institutet, Helsingfors
Februari 2006 –

Forskning: Krishantering, Förenta staterna, förändringar i armén, säkerhetspolitik
Forskningsprojekt:

 • Maktmedelsprivatiseringens följder för både Förenta staterna och det internationella politiska systemet (2008-), militärt samarbete i Norden (2008)
 • Förändringar och utvidgning – NATO i förändring (2007)
 • Effektanalys av nationell krishantering, i samarbete med Crisis Management Initiativen och Net Effect, finansierat av försvarsministeriet (2007)
 • Suomi Rauhanturvaajana [Finland som fredsbevarare] 1991 – 2006, finansierat av försvarsministeriet (2006)
 • Global Security and Strategy 2030-projektet, ansvarigt för sektorn Afrika söderom Sahara år 2030, finansierat av försvarsministeriet (2007)
 • Projektet Conflict Prevention, Management and Reduction in Africa, finansierat av utrikesministeriet (2005–2006)
 • Föreläsningar och tal bl.a. på de nationella och regionala Försvarskurserna, Försvarshögskolan samt på medborgarorganisationers tillställningar.
 • Intervjuer och utlåtanden till media, bl.a. om krishantering samt om Förenta staternas utrikes- och inrikespolitik.


Projektchef, Utrikespolitiska institutet, Helsingfors
Augusti 2005 – maj 2006

 • Ansvarig för Utrikespolitiska institutets och Bradford universitys (U.K.) samarbetsprojekt Conflict Prevention, Management and Reduction in Africa – och för koordinering av 20 människor arbete.
 • Delat ansvar för redigering av boken Elements for Discussion: Conflict Prevention, Management and Reduction in Africa, samt för fyra konfidentiella rapporter till utrikesministeriet.

Gästföreläsare, Tufts University, Boston, Förenta staterna 
Augusti 2002 – december 2003

 • Temat fredsbevarande och krishantering
Examen

M.Soc.Sc, University of Helsinki
B.A., Wesleyan University

Utbildning

Helsingfors universitet

Augusti 2004 – juli 2008
Politie magister
 

Wesleyan University, Middletown, Connecticut, Förenta staterna
September 1993 – maj 1997
Bachelor of Arts -examen, huvudämne statslära

Språkkunskaper

engelska, svenska, finska

12 / 2017

Finlands syn på försvarssamarbetet med Sverige

12 / 2017

Positiivinen muistijälki on tulevaisuudessakin vahvan (transatlanttisen) suhteen avain

10 / 2017

Uudet uhkat ja reservin osaaminen

10 / 2016

Se Den Civila Sergeantens Kompetens

07 / 2016

Nordic and Baltic Countries Prepare Scenarios of War

12 / 2015

L'ombre russe plane sur la Baltique