Telefon:
mobil:
Social:

Expertis

Förenta Staternas utrikes och inrikespolitik, Finsk säkerhets- och försvarspolitik (inkl. fredsbevarande och krishantering)

Examen

M.Soc.Sc, University of Helsinki
B.A., Wesleyan University

Språkkunskaper

engelska, svenska, finska

Projekt

Förenta staternas förändrade globala roll och dess inverkan på transatlantiska relationer


Latest FIIA Publications

Expertis

Förenta Staternas utrikes och inrikespolitik, Finsk säkerhets- och försvarspolitik (inkl. fredsbevarande och krishantering)

Arbetserfarenhet

Forskare, Utrikespolitiska institutet, Helsingfors
Februari 2006 –

Forskning: Krishantering, Förenta staterna, förändringar i armén, säkerhetspolitik
Forskningsprojekt:

 • Maktmedelsprivatiseringens följder för både Förenta staterna och det internationella politiska systemet (2008-), militärt samarbete i Norden (2008)
 • Förändringar och utvidgning – NATO i förändring (2007)
 • Effektanalys av nationell krishantering, i samarbete med Crisis Management Initiativen och Net Effect, finansierat av försvarsministeriet (2007)
 • Suomi Rauhanturvaajana [Finland som fredsbevarare] 1991 – 2006, finansierat av försvarsministeriet (2006)
 • Global Security and Strategy 2030-projektet, ansvarigt för sektorn Afrika söderom Sahara år 2030, finansierat av försvarsministeriet (2007)
 • Projektet Conflict Prevention, Management and Reduction in Africa, finansierat av utrikesministeriet (2005–2006)
 • Föreläsningar och tal bl.a. på de nationella och regionala Försvarskurserna, Försvarshögskolan samt på medborgarorganisationers tillställningar.
 • Intervjuer och utlåtanden till media, bl.a. om krishantering samt om Förenta staternas utrikes- och inrikespolitik.


Projektchef, Utrikespolitiska institutet, Helsingfors
Augusti 2005 – maj 2006

 • Ansvarig för Utrikespolitiska institutets och Bradford universitys (U.K.) samarbetsprojekt Conflict Prevention, Management and Reduction in Africa – och för koordinering av 20 människor arbete.
 • Delat ansvar för redigering av boken Elements for Discussion: Conflict Prevention, Management and Reduction in Africa, samt för fyra konfidentiella rapporter till utrikesministeriet.

Gästföreläsare, Tufts University, Boston, Förenta staterna 
Augusti 2002 – december 2003

 • Temat fredsbevarande och krishantering
Examen

M.Soc.Sc, University of Helsinki
B.A., Wesleyan University

Utbildning

Helsingfors universitet

Augusti 2004 – juli 2008
Politie magister
 

Wesleyan University, Middletown, Connecticut, Förenta staterna
September 1993 – maj 1997
Bachelor of Arts -examen, huvudämne statslära

Språkkunskaper

engelska, svenska, finska

Välj kategori

Salonius-Pasternak, Charly (2010). Kriisinhallinnan rajamailla: Kansanedustajat varauksellisia Afganistanin operaation nykytilanteesta. FIIA Briefing Paper. The Finnish Institute of International Affairs.

Salonius-Pasternak, Charly (2008). Barack Obaman mantra Enemmän multilateralismia, enemmän panosta, enemmän vastuuta. FIIA Briefing Paper. The Finnish Institute of International Affairs.

Salonius-Pasternak, Charly; Kerttunen, Mika (2007). Lännenmies kriisissä: Kriisinhallinnan vaihtoehdot puolustusvoimien uutena päätehtävänä. FIIA Briefing Paper. The Finnish Institute of International Affairs.

Salonius-Pasternak, Charly; Archer, Toby (2006). Vaalit on käyty: USA:n on aika tulla kotiin Irakista. FIIA Briefing Paper. The Finnish Institute of International Affairs.

Salonius-Pasternak, Charly; Heikka, Henrikki (2006). Yhdessä ytimessä - Yhdysvaltain asevoimien transformaation ja sen merkitys Euroopalle. FIIA Briefing Paper. The Finnish Institute of International Affairs.


Välj kategori

Salonius-Pasternak, Charly (2018). Finland's ambiguous deterrence: mixing deterrence by denial with ambiguous extended deterrence. I Vanaga, Nora & Rostoks Toms (red.): Deterring Russia in Europe: Defence strategies for neighbouring states. Routledge.

Salonius-Pasternak, Charly & Häggblom, Robin (2018). Ska Moder Svea svika broderfolket? Svenska dagbladet, 6.9.

Salonius-Pasternak, Charly (2017). Finlands syn på försvarssamarbetet med Sverige. I Almqvist, Kurt (red.): Sverige och Finland.

Salonius-Pasternak, Charly (2017). Positiivinen muistijälki on tulevaisuudessakin vahvan (transatlanttisen) suhteen avain. Maanpuolustus (122):10-14.

Salonius-Pasternak, Charly (2017). Uudet uhkat ja reservin osaaminen. Kylkirauta (3):31-33.

Salonius-Pasternak, Charly (2016). Se Den Civila Sergeantens Kompetens. Försvarets Forum (4).

Salonius-Pasternak, Charly (2016). Nordic and Baltic Countries Prepare Scenarios of War. I Almqvist Kurt & Linklater Alexander (red.):

Salonius-Pasternak, Charly (2015). L'ombre russe plane sur la Baltique. Alternatives Internationales, 31.12.

Mashiri, James; Moberg, Michael & Salonius-Pasternak, Charly (2015). Voisiko näin tapahtua? Suomen kuvalehti, 31.12.

Salonius-Pasternak, Charly (2015). Om kriget kommer. Axess, 31.12.

Salonius-Pasternak, Charly (2015). Itämeren turvallisuustilanne. Suomi-USA, 7.8.

Kronlund, Anna & Salonius-Pasternak, Charly (2015). Yhdysvaltojen politiikka globaalissa kontekstissa. Kosmopolis, 45 (2).

Salonius-Pasternak, Charly (2014). Mitä Ukrainan kriisi kertoo Natosta ja miten Suomi voisi suhtautua siihen. Onnikas, 31.12.

Salonius-Pasternak, Charly (2014). Visuaalinen viestintä informaatiosodan tykistönä. Kylkirauta, 31.12.

Salonius-Pasternak, Charly (2014). Yhteistyö kansallisen puolustuksen lähteenä. Kylkirauta.

Salonius-Pasternak, Charly (2014). Sotilaallista voimaa voidaan käyttää pelkästään Suomeen. Helsingin Sanomat, 29.12.

Salonius-Pasternak, Charly & Limnell, Jarno (2014). Nato pohtii tulevaisuuttaan. Aamulehti, 9.7.

Salonius-Pasternak, Charly (2014). Vieraskynä: Suomi väistää vastuunsa kriisinhallinnan veteraaneista. Helsingin Sanomat, 25.4.

Salonius-Pasternak, Charly (2013). Alla talar om Nato, men inget händer: debatten om Natomedlemskap i Finland. Frivärld, 31.12.

Limnell, Jarno & Salonius-Pasternak, Charly (2013). Turvallisuuspolitiikassa on löydettävä uusi konsensus. Helsingin Sanomat, 1.2.

Salonius-Pasternak, Charly (2013). Carving out his place in history. Helsinki Times, 31.1.

Mattlin, Mikael; Vihma, Antto; Wigell, Mikael & Salonius-Pasternak, Charly (2012). Löydä sisäinen viikinkisi. Talouselämä, 23.11.

Salonius-Pasternak, Charly (2012). Puolustusvoimat saa uuden tehtävän. Helsingin Sanomat, 20.5.