Sommarstugor kan vara gömställen för utländska makter – i Kimito väcker ryskägd fastighet förundran
Yle Nyheter
Axel Rappe

Yle Nyheter (18.2.) intervjuade äldre forskare Charly Salonius-Pasternak till artikeln “Sommarstugor kan vara gömställen för utländska makter – i Kimito väcker ryskägd fastighet förundran”. 

Länk till artikeln
Ledande forskare