Väitös: Onko kansainvälisillä sopimuksilla vaikutuksia valtioiden käyttäytymiseen?
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta

Utrikespolitiska institutets forskare Antto Vihma har disputerat i Helsingfors universitet 20.6. med avhandlingen  ‘Soft Law, Hard Law, and the North-South Politics of Climate Change’. Avhandlingen med temat internationell miljöpolitik behandlar globalt styre. Internationella fördrag analyseras med hjälp av ‘soft law’ och ‘hard law’. Fördragen omfattar från allt mellan juridiskt bindande fördrag till offentliga uttalanden. Vihma framlägger en referensram för ett inbördes jämförande av juridiska alternativ.

Tilläggsinformation: Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultets hemsida