Jane och Aatos Erkkos stiftelse stöder Utrikespolitiska institutets forskning av Förenta staterna med 1,2 miljoner euro under åren 2013-2016. Med finansieringen kan institutet fördjupa sin forskning om Förenta staternas globala roll samt förstärka sin för Finland exceptionellt goda kännedom om Förenta staternas inrikes- och utrikespolitik.

Utrikespolitiska institutet lanserar ett utbytesprogram på professorsnivå med Center for Transatlantic Relations (CTR) som verkar i samband med topp-universitet Johns Hopkins i Washington DC. Jämsides med forskningen ordnar UPI och CTR konferenser och seminarier samt en årlig sommarskola för unga forskare i Helsingfors eller Washington.

Med stöd av Jane och Aatos Erkkos stiftelse kan UPI bättre än tidigare producera högklassig och aktuell forskning för forskarsamhället, politiska beslutsfattare samt för samhällsdebatten om de transatlantiska relationerna och Förenta staternas roll i global ekonomi och politik.

Jane och Aatos Erkkos stiftelse grundades år 2002 för att stöda högklassig vetenskaplig forskning samt konst och kultur.

Tillägguppgifter:

Direktör
Teija Tiilikainen
Tel. (09) 432 7701
 
 
Programdirektör
Mika Aaltola
Tel. (09) 432 7780