Euroopan puolustusmarkkinoiden muutosten vaikutukset suomalaiselle puolustusteollisuudelle
Tiede ja ase. Suomen Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu n:o 70, 2012

Utrikespolitiska institutets forskare Harri Mikkola har tillsammans med Försvarshögskolans forskare Jukka Anteroinen och professor i krigsekonomi Juha-Matti Lehtonen publicerat en artikel ”Euroopan puolustusmarkkinoiden muutosten vaikutukset suomalaiselle puolustusteollisuudelle’ i verket Tiede ja ase, Suomen Sotatieteellisen Seuran vuosijulkaisu nr 70, 2012, s. 114-139. Forskarna framhåller i sin artikel, att de förändringar som de framfört utmanar den inhemska försvarsindustrins ställning samt dess konkurrenskraft på ett sätt som aldrig förut.