Euroopan on tunnustettava vastuunsa
Muuriankkuri, joulukuu 2012

Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainens kolumn ’Euroopan on tunnustettava vastuunsa’ har publicerats i Försvarsförvaltningens byggverks intressenttidning Muuriankkuri. Direktör Tiilikainen konstaterade i kolumnen, att Förenta staterna har i  utrikespolitiken förflyttat dess intresse till Asien och Stillahavsområdet, vilket i sin tur betyder att Europa måste axla större ansvar för den egna kontinentens säkerhet.

 

Länk till artikeln i Muurilehti s. 19