Säkerhetsexperter vill se uppbåd för alla – "Armén krymper utan kvinnor"
HBL
Emma Strömberg/SPT

HBL intervjuade 7.3 äldre forskarna Harri Mikkola och Matti Pesu bland annat om säkerhetspolitiska frågor. Forskarna betonade att traditionell krigföring är en hotbild som kvarstår trots nya säkerhetshot.

Läs hela artikeln från denna länk.

Harri Mikkola
Ledande forskare
Matti Pesu
Äldre forskare