Telefon:

Matti Pesu är ledande forskare i forskningsprogrammet Finlands utrikespolitik, säkerheten i Nordeuropa och NATO. Sedan april 2022 har han lett forskningsprojektet om Finlands NATO politik och landets ställning i den euroatlantiska säkerheten. Sedan början av 2023 leder han även institutets nordiska nätverk.

Pesu har arbetat vid institutet sedan 2017 som gästforskare, forskare och äldre forskare. Han har även verkat vid Tammerfors universitet, Europeiska kommissionen och utrikesministeriet. Åren 2012-2018 hade han olika positioner i nätpublikationen The Ulkopolitist, till sist som redaktionschef.

Han har publicerat brett om Finlands utrikes-, säkerhets-, och försvarspolitik, försvarssamarbete, om Östersjöns säkerhet och om utvecklingen av det euroatlantiska säkerhetsområdet. Han har gett intervjuer inom hans sakkunskap till både finsk och utländsk media som BBC, Wall Street Journal, Newsweek, Reuters och AP.

Matti Pesu har doktorerat från Tammerfors universitet 2019 i internationell politik. Hans avhandling behandlade rollen av ideér i Finlands utrikespolitik.

Expertis

Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, euro-atlantisk säkerhet, säkerhet i Nordeuropa, utrikespolitiska teorier

Examen

Doktor i samhällsvetenskaper (internationella relationer), Tammerfors universitet, 2019

Språkkunskaper

Finska, engelska (arbetsspråk), svenska, tyska

Projekt

Nato i norr, det norra i NATO
Ett tryggare EU: Medborgarnas åsikter, värderingar och attityder
Avskräckningspolitikens nya utmaningar
Utvecklingen av EU:s sanktionspolitik: Politiska och ekonomiska följder för Finland
Nordeuropa i Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik
Finland i Afghanistan 2001–2021
Finlands föränderliga roll i den euroatlantiska säkerheten
Natos kärnvapenavskräckning och dess inverkan på Finland


Latest FIIA Publications

Expertis

Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, euro-atlantisk säkerhet, säkerhet i Nordeuropa, utrikespolitiska teorier

Förtroendeuppdrag

Managing editor, The Ulkopolitist, 2016–2018
Secretary, Nordic International Studies Association, 2015–2020
Ombudsman, Stiftelsen för utrikespolitisk forskning, 2021–

 

 

 

Arbetserfarenhet

Researcher & Doctoral Candidate (International Relations), University of Tampere 2014–2017
Intern, European Commission, Helsinki, 2013
Intern, Embassy of Finland in Vienna, 2012
Research Secretary, Tampere Peace Research Institute, 2011

Examen

Doktor i samhällsvetenskaper (internationella relationer), Tammerfors universitet, 2019

Språkkunskaper

Finska, engelska (arbetsspråk), svenska, tyska

Välj kategori


Välj kategori

Haugevik, Kristin; Creutz, Katja; Pesu, Matti & Svendsen, Øyvind (2023). From partners to allies: Finland and Norway in a new era. NUPI Policy Brief. Norwegian Institute of International Affairs.

Pesu, Matti (2020). Finland. I Björn Fägersten (red.): The Nordics and the New European Security Architecture. Stockholm: Swedish Institute of International Affairs.

Pesu, Matti & Juntunen, Tapio (2019). Luottamus kansainvälisissä suhteissa. I Bäck, Maria; Kestilä-Kekkonen, Elina (red.): Poliittinen ja sosiaalinen luottamus: Polut, trendit ja kuilut . Helsinki: Valtiovarainministeriö. 252-271.

Lavikainen, Jyri; Pynnöniemi, Katri; Saari, Sinikukka; Järvenpää, Pauli; Mikkola, Harri; Mikkola, Olli-Matti; Pesu, Matti; Saarinen, Sampo & Sinkkonen, Elina (2019). Venäjän ulkopolitiikka. I (red.): Voiman Venäjä. Helsinki: Puolustusministeriö. 12-46.

Pesu, Matti (2018). Miksi Suomessa ei luoteta Ruotsiin? The Ulkopolitist, 25.4.

Pesu, Matti (2018). Kuuden vuoden kuuliaisuus. Ulkopolitiikka. Ulkopoliittinen instituutti.

Pesu, Matti (2016). Kun pienvaltiorealismin hegemonia murtui: suomalaiset ulkopoliittisen koulukunnat kylmän sodan jälkeisen ajan alussa. Politiikka, 59 (4):280-297.

Pesu, Matti & Forsberg, Tuomas (2017). The Role of Public Opinion in Finland’s Foreign and Security Policy. I Cheng Tun-jen; Lee Wei-chin (red.): National Security, Public Opinion and Regime Asymmetry : A Six-Country Study. Singapore: World Scientific. 147-174.

Pesu, Matti (2016). Suurvaltaempiristi pienvaltion johtajana: Mauno Koiviston ulkopoliittinen uskomusjärjestelmä. Kosmopolis, 46 (2):6-24.

Pesu, Matti (2016). Pienvaltiorealismi kuihtuu: Suomen ulkopoliittisen ajattelun murros. The Ulkopolitist, 23.11.

Pesu, Matti (red.) (2016). Testin nimi on Baltia.

Pesu, Matti (2015). Pettikö länsi lupauksensa? The Ulkopolitist, 17.8.

Pesu, Matti (2014). Asevelvollisuus: instrumentti, identiteetti ja tulevaisuus. I Matti Muhli (red.): Osaamista puolustusvoimille, yksilölle ja yhteiskunnalle! Puolustusvoimien koulutustoimialan vuosiseminaarin julkaisu. 21-25.

Pesu, Matti (2014). Liitossa vai ei? The Ulkopolitist, 26.8.

Pesu, Matti (2013). Tasapainoilua Pohjolassa. The Ulkopolitist, 24.10.