Finland could teach a few lessons on military preparedness to the Baltics and others
Transitions online
Martin Ehl

Utrikespolitiska institutets forskare Charly Salonius-Pasternaks publikation Briefing Paper 112, ”Not just another arms deal: The security policy implications of the United States selling advanced missiles to Finland” refererades 25.9. på Transitions online sida. Forskaren framhöll i sin publikation att Finland i.o.m. sitt vapenköp från Förenta staterna har förflyttats till 21. århundradet samt skapat en stark försvarssamarbete med landet.

Länk till artikeln på Transitions online -sida

Briefing Paper nro 112