I början av år 2010 studsade den finska EU-debatten från tallrikstvist till klimatfrågor och till sätt att lösa den ekonomiska krisen. Utrikespolitiska institutets sammandrag omfattar alla dessa centrala frågor. Sammanfattningen, som är skriven på engelska, är en del av den sameuropeiska publikationen EU-27 Watch No. 9 som utkommer i slutet av sommaren 2010. Publikationen strävar till att klargöra centrala frågor och utmaningar i EU:s politik och integration.I rapporten deltar aktörer från alla EU:s medlemsländer och från Kroatien och Turkiet. Syftet med rapporten är att ge en heltäckande bild EU-debatten i varje enskilt land.


Det tyska forskningsinstitutet The Institute for European Politics (IEP) står för redigeringen av rapporten.


EU-27 Watch No. 9 Finland