Tutkija: Syytösten kolhima YK on yhä uskottava
Suomenmaa
Samuli Vänttilä

FN, som nått ända upp till sjuttioårsåldern, har anklagats för att ha misslyckats i sina viktigaste uppgifter: att förhindra krig och försvara fred. Utrikespolitiska institutets äldre forskare Katja Creutz ser saken annorlunda. I talen som hölls vid FN:s generalförsamling nämndes FN som det enda alternativet för att försäkra den kollektiva 
säkerheten och man ville inte införa förändringar i FN:s stadga. Creutz kommenterar ärendet i Suomenmaa 30.9.

Länk till artikel