Forskare: Regeringskonstellationen hinder för svenskt Natomedlemskap
fPlus
Anna Guthrie

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Charly Salonius-Pasternak intervjuades av fPlus (4.4) inför Natos 70-årsdag. Salonius-Pasternak konstaterade bland annat att:

“En annan aspekt som ofta förbises är betydelsen Nato haft på utvecklingen av militärens roll i samhället, i det att militären måste följa demokratiskt valda regeringar. Här har samarbetsländer som Finland och Sverige bidragit och utvecklat värderingarnas betydelse och människorättens roll”.

Läs hela intervjun här.

Ledande forskare