Tutkija Ukrainasta: Hyviä vaihtoehtoja ei ole
Yle, Aamu-tv
Paula Tapiola

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Kristi Raik kommenterade i Yles Aamu-tv 14.4. situationen i Ukraina då landet igångsätter en offensiv mot terroristerna i östra Ukraina. Enligt Raik vill Ryssland helt enkelt binda Ukraina vid Rysslands intressesfär.