FIIA:s tillförordnade direktör Samu Paukkunen blir på ett års tjänsteledighet fr.o.m. december 2023 för att ta över en ny position vid NATO:s internationella sekretariat i Bryssel. Paukkunen blir chef för avdelningen som ansvarar för klimat- och energisäkerhet (NATO, Head, climate and energy security section, Emerging Security Challenges Division).

FIIA:s styrelse har beviljat Samu Paukkunen tjänstledighet. Vikariatet för tjänstledigheten arrangeras inom FIIA. FIIA:s styrelse har på sitt möte 27 oktober 2023 valt forskningsprofessor, docent Mikael Mattlin som vikarie för Samu Paukkunen.

För mera information:
Samu Paukkunen
Tf direktör
Tel. 050 595 8033
E-post. samu.paukkunen@fiia.fi

Mikael Mattlin
Forskningsprofessor
Tel. 09 4327755
E-post. mikael.mattlin@fiia.fi

Vicedirektör
Biträdande direktör