Telefon:

Förfrågningar (intervjuer, inbjudningar och evenemang) bör riktas till Mona Kokko: mona.kokko@fiia.fi, tel. 09 432 7726

Mikael Mattlin är Utrikespolitiska institutets biträdande direktör. Han leder också Forskningscentret för global ordning och Kina (CORD). Tidigare var han forskningsprofessor i Utrikespolitiska institutets forskningsprogram Global säkerhet och styrning. 

Mikael Mattlin har tidigare varit Utrikespolitiska institutets tf. biträdande direktör och skött professurer i statslära (Åbo universitet, 2021–22) samt Kina-forskning (Helsingfors universitet, 2018–19). Han har även varit bl.a. universitetslektor i internationell politik (ÅU) och världspolitik (HU), samt TIAS kollegiumforskare. Professor Mattlin leder ForAc-forskningsprojektet, som finansieras av Finland Akademi. Han har publicerat i kollegialt granskade akademiska tidskrifter som The China Quarterly, Journal of Contemporary China, Information, Communication & Society, Cooperation and Conflict, Simulation & Gaming, European Political Science, Journal of Political Science Education, Asia Europe Journal samt European Foreign Affairs Review.

Under våren 2022 publicerade professor Mattlin den första grundliga forskningsbaserade finskspråkiga boken om Kinas politiska system (Vastapaino). Bokens två medförfattare är även de ledande finländska Kina-experter. Boken är en av finalisterna till Årets vetenskapsbok 2022 -priset.

Professor Mattlin har länge utvecklat, undervisat och forskat kring ett undervisningskoncept för internationella relationer baserat på en förhandlingssimulation. Undervisningskoncept har fått erkännande, bl.a. fick det nyligen ett hedersomnämnande av European Political Science Consortium (2021 EPS Jacqui Briggs Prize). Undervisningskonceptet har inspirerat kolleger runt jorden att prova konceptet, med utmärkta resultat.

Publikationer

Publikationsförteckning (pdf)

Titel

Docent, Åbo universitet, 2013

Expertis

Kinas utrikespolitik och politik, Kina-USA, EU-Kina, global ekonomi, Taiwan, simulationer om internationella relationer

Examen

Doktor i samhällsvetenskaper, Helsingfors universitet, 2008
Magister i samhällsvetenskaper, Helsingfors universitet, 1999

Språkkunskaper

svenska, finska, engelska, kinesiska (arbetsspråk), tyska, franska

Projekt

Kinas omstörtande teknologier och internationell säkerhet
Tekniska standarder som kritiskt immateriellt kapital för finska företag i en tid av strategisk tävlan
ForAc: Foreign acquisitions and political retaliation as threats to supply security in an era of strategic decoupling (Academy of Finland)
ReConnect China (EU Horizon)
Kiinan murrokselliset teknologiat ja kansainvälinen turvallisuus (MATINE)


Latest FIIA Publications

Expertis

Kinas utrikespolitik och politik, Kina-USA, EU-Kina, global ekonomi, Taiwan, simulationer om internationella relationer

Titel

Docent, Åbo universitet, 2013

Förtroendeuppdrag

Stiftelsen för utrikespolitisk forskning, styrelsens viceordförande
European International Studies Association (EISA), revisor (2020 och 2021)
European Research Centre on Contemporary Taiwan (ERCCT), Associate Fellow
Redaktionskommittémedlem, Nordic Review of International Studies
Medlem av ledningsgruppen och forskningsdirektörernas nätverk, Tulanet

Examen

Doktor i samhällsvetenskaper, Helsingfors universitet, 2008
Magister i samhällsvetenskaper, Helsingfors universitet, 1999

Språkkunskaper

svenska, finska, engelska, kinesiska (arbetsspråk), tyska, franska

Välj kategori

A normative EU policy towards China: Mission impossible?.


Välj kategori

Mattlin, Mikael (2023). Local politics since the lifting of martial law. I Hsiao, Hsin-huang Michael; Chang, Lung-chih; Chiu, Kuei-fen; Guy, Nancy; Fell, Dafydd; Ho, Ming-sho; Lee, An-ru; Lin, Lih-yun; Liao, Hsin-tien; Simon, Scott E; Rawnsley, Ming-yeh; Tsang, Cheng-hwa; Weller, Robert P; Yang, Alan Hao; Zeitoun, Elizabeth (red.): Encyclopedia of Taiwan Studies Online. Brill.