Kosmopolis
Suomen rauhantutkimusyhdistys ry

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Anna Kronlund och Charly Salonius-Pasternak har
redigerat det senaste numret av tidningen Kosmopolis som gästande
chefredaktörer. Kosmopolis är en tidskrift för freds-, konflikt- och
världspolitiska forskning och temat för det aktuella numret (2/2015, utkom 2.6)
var “Förenta staternas politik i en global kontext – makt, strukturer och
dynamik”. Kronlund och Salonius-Pasternak skrev också tidningens ledare. I
tidningen ingår dessutom Anna Kronlunds recension av Ari Helos verk
“Yhdysvaltain demokratian synty. Unionin idea ja amerikkalainen
historiakäsitys” (’Den amerikanska demokratins födelse. Unionstanken och
den amerikanska historieuppfattningen’), samt Utrikespolitiska institutets
forskningsassistent Anna Wikholms recension av två böcker som behandlar
situationen i Sydkinesiska havet och relationerna mellan Förenta staterna och
Kina.