Styrelsen för Utrikespolitiska institutet har 7.12.2009 valt till institutets adminstrativa chef jur.kand. Helena Lehtovirta 7.12. 2009. Hennes tidsbundna tjänst vidtar 11.1.2010.Helena Lehtovirta har verkat som chef för personal- och justitieärenden vid Tekniska högskolan f.o.m. år 2003.  Hon har tidigare även fungerat som jurist vid Tekniska högskolan och också inom den privata sektorn..