Millainen Venäjä-suhde on Suomelle hyväksi?

Vadim Kononenko
Vihreä Lanka


Venäjän presidentin Dmitri Medvedevin vierailu Suomeen tällä viikolla ei ollut sillä tavalla merkittävä, että se olisi tuonut mukanaan uusia projekteja tai suuria ideoita. Vierailun merkitys Suomelle on symbolinen: todiste siitä, että Venäjän ja Suomen suhteet ovat kunnossa, kuten ennenkin.


Hyvien Venäjä-suhteiden säilyminen on ollut välttämättömyys Suomelle jo vuosikymmenien ajan. Tietenkin on järkevää säilyttää hyvät suhteet naapurimaahan, varsinkin niin suureen ja tärkeään.


Mutta mitä oikeastaan tarkoittaa ilmaisu hyvät suhteet Venäjään? Onko se tavoite sinänsä vai keino saavuttaa muita tavoitteita ja intressejä, joita Suomella on?


Kylmän sodan aikaan ”hyvät suhteet” käsitettiin positiivisena asiana, joka oli määrätty YYA-sopimuksessa. Vaikka nykyään elämme erilaisissa olosuhteissa kuin 20 vuotta sitten, Suomen Venäjään kohdistuva peruslinja säilyy samana.


Ongelmat eivät kuitenkaan katoa pelkästään sillä, että poliitikot julistavat hyviä suhteita. Mitä paremmat ja intensiivisemmät suhteet ovat, sitä todennäköisemmin seuraa käytännön ongelmia. Esimerkiksi jonot rajalla ja puutullit ovat ongelmia, jotka johtuvat lisääntyneestä kaupankäynnistä ja kanssakäymisestä.


Venäjän ja Suomen hyvien suhteiden jatkuva ylistäminen ei auta ratkaisemaan näitä käytännön ongelmia.


Tämä on kuitenkin vasta osa yhtälöä. Perinteisesti Suomi on odottanut Venäjältä vahvistusta ollakseen täysin varma, että suhteet ovat tarpeeksi hyvät.


Tietenkin on tärkeää kuunnella myös vastapuolta, mutta vielä tärkeämpää olisi päättää, minkälaiset suhteet palvelisivat Suomen intressejä parhaiten. Itse asiassa ”hyvät suhteet” on ennemminkin vain diplomaattinen klisee kuin kriittisen arvioinnin tulos, eikä sitä sellaisenaan saisi pitää itsestäänselvyytenä.


Tästä huolimatta kriittistä keskustelua Suomen Venäjän politiikasta ja Suomen suhteista Venäjään saa odotella. Nyt kun taloudellinen kriisi aiheuttaa Venäjällä nopeita muutoksia, olisi erittäin otollinen aika arvioida uudelleen niitä keinoja ja tavoitteita, joita Suomella Venäjän suhteen on.