Parjatulle Sofi Oksaselle tukea: Lahjakas analysoimaan lähimenneisyyttä
Iltalehti
Johanna Mattinen

Utrikespolitiska
institutets programdirektör Mika Aaltola kommenterade den
finlandiseringsdiskussion som författaren Sofi Oksanens tal i Lettland gett
upphov till i Iltalehti den 4 maj. Enligt Aaltola är den bild som Sofi Oksanen ger
av finlandiseringen inte förvrängd. I Finland har man inte velat närma sig
finlandiseringens tidevarv med kritiska ögon, och här råder en viss förnekande
atmosfär.

Länk till artikeln