Ydinaseet taas globaalin huomion kohteena

Ydinaseriisunta ja ydinaseiden leviämisen estäminen ovat tällä hetkellä keskeisiä kansainvälisiä kysymyksiä. Venäjän ja Yhdysvaltojen äskeinen sopimus strategisten ydinaseiden supistamisesta, presidentti Obaman hiljattain koolle kutsuma huippukokous ydinturvallisuuden lisäämiseksi sekä New Yorkissa pidetty ydinsulkusopimuksen (NPT) tarkistuskonferenssi ovat kaikki merkkejä siitä, että ydinaseet ja niiden rajoittaminen nousevat ensimmäisen kerran kylmän sodan päättymisen jälkeen kansainvälisen politiikan asialistan kärkeen.


Ulkopoliittinen instituutti järjesti lokakuussa 2010 korkeatasoisen kansainvälisen kokouksen ydinaseriisunnasta ja NPT:n tulevaisuudesta yhdessä amerikkalaisen Notre Damen yliopiston kanssa. Huhtikuun lopussa instituutti julkisti tohtori Tarja Cronbergin raportin Nuclear-Free Security, jossa korostetaan tarvetta luoda parempi tasapaino ydinasevaltojen ja ydinaseettomien valtioiden velvollisuuksien ja oikeuksien välille. Cronberg painottaa myös ydinpolttoaineketjun tehokkaamman kansainvälisen valvonnan tarpeellisuutta.


Lokakuun kokouksen pohjalta professorit David Cortright ja Raimo Väyrynen ovat laatineet kirjan Towards Nuclear Zero. Kirjan keskeisenä sanomana on, että kun ydinaseita koskevan tiedon ja teknologian hävittäminen maailmasta on mahdotonta, niin ydinsodan riskin vähentämiseksi ydinpelote tulisi muuttaa virtuaaliseksi. Toisin sanoen ydinräjähteet ja kuljetuslaitteet tulisi erottaa toisistaan siten, että niiden käyttäminen vaatisi nykyistä pitemmän harkinta-ajan.  Venäjän ja Yhdysvaltojen strategisten ja taktisten ydinaseiden asteittainen rajoittaminen sekä niiden käyttövalmiuden laskeminen olisivat omiaan vahvistamaan ydinsulkusopimusta ja viemään perusteita muiden, vanhojen tai uusien, ydinasevaltioiden varustelupolitiikalta.


Molempien tutkimusraporttien taustalla on se perusajatus, että Suomen tulisi omassa politiikassaan tehostaa ydinaseriisuntaa koskevia vaatimuksia sekä toimia ydinsulkusopimuksen kannalta keskeisen Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) toimintaedellytysten vahvistamiseksi.