State Responsibility in the International Legal Order: A Critical Appraisal
Cambridge University Press
Katja Creutz

Bokens pärm.Ny bok av ledande forskare Katja Creutz ”State Responsibility in the International Legal Order: A Critical Appraisal” behandlar statsansvar i folkrätten. Boken publicerades av Cambridge University Press. 

Läs mera om boken från denna länk.

Programdirektör, chefredaktör (Ulkopolitiikka-tidskrift)