Telefon:
Social:

Katja Creutz is Programme Director of the Global Security and Governance research programme. She is also an Affiliated Research Fellow with the Erik Castrén Institute at the University of Helsinki. Her main field of expertise is international law and especially issues of responsibility, human rights and global governance. Dr Creutz holds a Doctor of Laws degree (2015) and a Master of Laws programme degree from the University of Helsinki (2004) and a Master of Political Science from Åbo Akademi University (2000).

Creutz has previously worked as Research Fellow at the Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights of the University of Helsinki. She is the former Executive Editor of the Finnish Yearbook of International Law. She has published extensively on responsibility in international law, non-state actors, human rights and Nordic issues. Her latest academic publications include: ”The Asian Infrastructure Investment Bank and Rights Protection: Revisionist or Just Another Kid on the Block?” and ”Nordic Experiences in the UN Human Rights Council: A Tour d’Horizon of 2019 with Iceland and Denmark”. She is also the author of the monograph ”State Responsibility in the International Legal Order: A Critical Appraisal” (CUP, 2020).

Expertis

Folkrätt, speciellt ansvarsfrågor; mänskliga rättigheter; global styrning.

Examen

Juris Doktor, Helsingfors universitet, 2015.

Master of Laws (LL.M.)-program (folkrätt), Helsingfors universitet, 2004.

Politices magister (folkrätt), Åbo Akademi, 2000.

 
 
Språkkunskaper

svenska, finska, engelska (arbetsspråk), franska (nöjaktiga kunskaper)

Projekt

Spänningar i världspolitiken och Finland
Avskräckningspolitikens nya utmaningar
Utvecklingen av EU:s sanktionspolitik: Politiska och ekonomiska följder för Finland
Superregionalism och konnektivitet i Asien
Multilateralt samarbete i den strategiska konkurrensens tidsålder: Finlands och Europeiska unionens påverkansmöjligheter
Reignite Multilateralism via Technology


Latest FIIA Publications

Expertis

Folkrätt, speciellt ansvarsfrågor; mänskliga rättigheter; global styrning.

Förtroendeuppdrag

Medlem av ledningsgruppen för Östra centraleuropa-, Balkan- och Baltikumforskning vid Alexanderinstitutet, Helsingfors universitet, 2010-2012

Medlem/ suppleant i styrgruppen för Erik Castrén-institutet, 2007-2010

Suppleant i kommittén för postgraduala studier, Juridiska fakulteten, Helsingfors universitet, 2007-2009

Ansvarig redaktör för Finnish Yearbook of International Law, 2005-2009

Styrelsemedlem i Ius Gentium rf, 2005-2011

Arbetserfarenhet

Doktorand i folkrätt vid Erik Castrén-institutet, Spetsforskningsenheten för globalt styre och juridiska fakulteten/ Helsingfors universitet, 2006-2013

Forskare, Erik Castrén-institutet/ Helsingfors universitet, 2005-2006

Forskningsbiträde på deltid, Institutet för mänskliga rättigheter/ Åbo Akademi, 2000

Praktikant, FN:s högkvarter, New York, 1998

Praktikant, Finlands ambassad i Haag, 1998

Examen

Juris Doktor, Helsingfors universitet, 2015.

Master of Laws (LL.M.)-program (folkrätt), Helsingfors universitet, 2004.

Politices magister (folkrätt), Åbo Akademi, 2000.

 
 
Utbildning

Juris Doktor, 2015
Juridiska fakulteten/ Helsingfors universitet

Doktorand i den Nationella forskarskolan för mänskliga rättigheter, 2006-2013
administrerad av Åbo Akademi

Doktorand i Spetsforskningsenheten för globalt styre, 2006-2011
Helsingfors universitet

Master of Laws (LL.M.)-program (folkrätt), 2004
Juridiska fakulteten/ Helsingfors universitet

Politices magister (folkrätt)., 2000
Rättsvetenskapliga institutionen vid ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, Åbo Akademi

Språkkunskaper

svenska, finska, engelska (arbetsspråk), franska (nöjaktiga kunskaper)

Välj kategori


Välj kategori

Haugevik, Kristin; Creutz, Katja; Pesu, Matti & Svendsen, Øyvind (2023). From partners to allies: Finland and Norway in a new era. NUPI Policy Brief. Norwegian Institute of International Affairs.

Creutz, Katja (2023). Det nordiska samarbetets roll för Ålands särställning. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland, 158 (5-6):462-476.

Creutz, Katja (2023). Multilateral Development Banks as Agents of Connectivity: the Asian Development Bank (ADB) and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). East Asia.

Creutz, Katja (2022). Från lycklighet till försvar - och tillbaka: Den nordiska värdegrunden bör synas internationellt. Nordiska unga i kris, 7.11.

Creutz, Katja (2021). Responsibility. I Aust, Helmut Philipp & Janne E. Nijman (red.): Cheltenham: Edward Elgar. 135-146.

Creutz, Katja (2020). Ydinasesopimukset ja niiden tila. Humanisti, 30.12.

Creutz, Katja (2018). Ihmisoikeudet nostettava talousasioiden rinnalle Suomen puheenjohtajakaudella. I Ylinen, Katri (red.): Taitekohdassa. Odotuksia ja ohjeita Suomen kolmannelle puheenjohtajakaudelle. Eurooppanuoret. 14-15.

Creutz, Katja (2018). State responsibility in international law: From paradigm to periphery. I Tiittala, Tuomas (red.): Finnish yearbook of international law. England: Hart Publishing. 351-355.

Creutz, Katja (2016). Valtiosopimuksia voi muuttaa. Ulkopolitiikka, 53 (2):74-75.

Creutz, Katja (2015). The Dayton peace agreement – 20 years old and still challenged. FIIA Column, 16.12.

Creutz, Katja (2015). Book review: State responsibility. The general part by James Crawford. Nordic Journal of International Law, 84 (4):605-612.

Creutz, Katja (2015). Will Obama keep his promise and close Guantánamo? FIIA Column, 26.11.

Creutz, Katja (2015). Pohdintaa kansanmurhapäätöksestä. FIIA Column, 10.2.

Creutz, Katja (2015). The ICC offers no quick fix to Palestine. FIIA Column, 9.1.

Creutz, Katja (2014). Sotarikokset myös 2000-luvun vitsaus. Kleio (4):28-29.

Creutz, Katja (2014). Militär intervention i minoritetens namn. Hufvudstadsbladet, 5.3.

Creutz, Katja (2014). International responsibility and problematic law-making. I Rain Liivoja; Jarna Petman (red.): International Law-Making: Essays in Honour of Jan Klabbers. Milton Park, Abigdon, Oxon ; New York: Routledge. 171-189.

Creutz, Katja (2013). Law versus codes of conduct: Between convergence and conflict. I Jan Klabbers; Touko Piiparinen (red.): Normative Pluralism and International Law: Exploring Global Governance. Cambridge: Cambridge University Press. 166-200.

Creutz, Katja (2011). The international intervention in Libya: Another round between sovereignty and human. Helsinki Review of Global Governance, 31.12.

Creutz, Katja (2009). Finland: Private military and security services in the regulatory context of Finland. National Report, Regulating privatisation of war. European University Institute.

Creutz, Katja (2009). Book reviews & review articles. I Klabbers, Jan; Creutz, Katja; Wallendahl Åsa (red.): Finnish yearbook of international law XVIII. Leiden: Brill Nijhoff. 369-374.

Creutz, Katja (2008). EU bör visa sin grannskapspolitik. Hufvudstadsbladet, 14.8.

Creutz, Katja (2007). Privata säkerhetsföretag: vilda västern-mentalitet gynnar ingen. Hufvudstadsbladet, 29.10.

Creutz, Katja (2007). Säkerhetsföretag: Hur lägga band på legosoldater? Hufvudstadsbladet, 17.10.

Creutz, Katja (2006). The rules of attribution and the private military contractors at Abu Ghraib: Private acts or public wrongs? Finnish yearbook of international law, XV:289-331.

Creutz, Katja (2006). International crisis administrations and Finland. I Outi Korhonen (red.): International administration of crisis areas. Helsinki: KDG Research & Publications. 241-250.

Creutz, Katja (2006). Transnational privatised security and the international protection of human rights. Helsinki: Erik Castren Institute.

Creutz, Katja; Korhonen, Outi & Gras, Jutta (2006). International post-conflict situations: New challenges for co-operative governance. Helsinki: Erik Castren Institute.