Nordic Experiences in the UN Human Rights Council: A Tour d’Horizon of 2019 with Iceland and Denmark
Nordic Journal of Human Rights
Katja Creutz

Utrikespolitiska institutets ledande forskare Katja Creutzs artikel Nordic Experiences in the UN Human Rights Council: A Tour d’Horizon of 2019 with Iceland and Denmark har publicerats i tidskriften Nordic Journal of Human Rights. Artikeln evaluerar den exceptionella situationen 2019, då FN:s människorättsrådet hade två nordiska medlemmar, Island och Danmark. Enligt Creutz bidrar nordiska länderna till rådets arbete och fungerar som en motvikt till länder som är kända för sina människorättskränknigar.

Artikeln kan läsas på förläggarens webbsida.

Programdirektör