Riksdagen har den 10 februari 2021 utnämnt statsministerns specialrådgivare Lauri Voionmaa som ny medlem till Utrikespolitiska institutets styrelse. Voionmaa ersätter EU-sakkunnig Salla Sammalkivi som representant av Statsrådets kansli i styrelsen.

Utrikespolitiska institutet tackar EU-sakkunnig Salla Sammalkivi för hennes värdefulla arbete i institutets styrelse.

De nuvarande styrelsemedlemmarna under perioden 1.1.2020-31.12.2024 är

Kai Sauer, understatssekreterare, utrikesministeriet (ordförande)
Anu Kantola, professor, Helsingfors universitet (vice ordförande)
Risto Heiskala, professor, direktör, Institute for Advanced Social Research, Tammerfors universitet
Mikael Mattlin, professor, Åbo universitet
Lauri Voionmaa, statsministers specialrådgivare, Statsrådets kansli
Paula Vanninen, professor, Helsingfors universitet
Sirkka-Liisa Anttila, minister och riksdagsledamot emeritus (till 31.12.2021)
Simon Elo, chef för samhällskontakter (till 31.12.2021)
Lenita Toivakka, Generalsekreterare, Executive Director, Global Compact Network Finland (till 31.12.2021)