Utrikespolitiska institutet inledde ett nytt forskningsprojekt ”Nato i norr, det norra i NATO” i början av juni som granskar NATO:s ökande roll i Finlands närmaste säkerhetsomgivning Nordeuropa. Det är en fortsättning på ett tidigare projekt vid institutet ”Finlands föränderliga roll i den euroatlantiska säkerheten”.

I och med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och därmed den försämrade säkerhetssituationen har Nordeuropa blivit en av de strategiska prioriteringarna i euroatlantisk säkerhet. Finlands medlemskap i NATO och Sveriges blivande medlemskap kommer att stärka områdets betydelse för hela alliansen. NATO håller på att återinföra sina grunder för kollektivt försvar och sättet som det här görs på har en betydande insats för säkerheten både i Finland och Nordeuropa som en helhet.

– Att förverkliga en NATO avskräckning och ett effektivt försvar i Nordeuropa kräver en arbetsfördelning mellan de allierade. Arbetsfördelningen måste vara bunden till geografiska realiteter säger ledande forskare Matti Pesu

Projektet fokuserar på NATO:s aktiviteter i Nordeuropa samt ser över Finlands centrala målsättningar i NATO och analyserar hurdana möjligheter Finland har att framföra sina intressen i alliansen.

Projektet studerar även NATO medlemskapens effekter på Finlands säkerhets- och försvarspolitik.

– Projektet producerar även en syn på hur NATO:s avskräcknings- och försvarspolitik kommer att utvecklas. Den granskar de viktigaste målen för finländsk NATO politik under de närmaste åren, och hurdana förutsättningar Finland har att förverkliga dem, konstaterar Pesu.

Den slutliga rapporten av projektet publiceras i april 2024, ett år efter Finlands tillträde i NATO och 75 år efter att försvarsalliansen grundades.

Projektet leds av Matti Pesu, ledande forskare vid FIIA. Till projektet hör forskare Joel Linnainmäki, programdirektör Harri Mikkola, gästforskare Antti Pihlajamaa, äldre forskare Iro Särkkä och forskare Henri Vanhanen. Projektet tar slut i april 2024. Projektet finansieras av försvarsministeriet och utrikesministeriet.

Webbsidorna:

Mera information: ledande forskare Matti Pesu, 050 355 8845, matti.pesu@fiia.fi

 

Ledande forskare