Utrikespolitiska institutets forskningsprogram Europeiska unionen fick i början av augusti en ny forskare. Timo Behr från Tyskland kommer att följa upp den Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik, Tysklands och Frankrikes EU- och utrikespolitik samt EU:s relationer till Medelhavs- och Mellanöstern –länderna.


Timo Behr var doktorandstuderande inom Europaforskningen vid Johns Hopkins universitetet i Washington DC (Johns Hopkins University’s School of Advanced International Studies) innan han blev forskare i Utrikepolitiska institutets EU-team. Han har avlagt doktors- och magisterexamen i internationella relationer och ekonomi vid samma universitet samt kandidatexamen vid London universitetet. I sin doktorsavhandling har Behr utforskat den franska och tyska utrikes- och säkerhetspolitikens utveckling i Mellanöstern och analyserat dess inverkan på EU-politiken.


Efter disputationen i början av 2009 arbetade Behr som Garnet Mobility-forskare i tankesmedjan Notre Europe i Paris. Där fokuserade han på regional integration inom Medelhavsområdet samt fungerade som projektansvarig för en arbetsgrupp som behandlade EU-USA- relationer på hög nivå. Tidigare har Behr arbetat med internationella relationer i flera akademiska samt i andra sammanhang bl.a. som konsult i Världsbanken och i ett projekt i Tyskland som forskade i energifrågor.