Utrikespolitiska institutet koordinerade och förverkligade OSSE:s forskningsnätverks internationella projekt. OSSE:s forskningsnätverks tredje rapport heter Reviving Co-operative Security in Europe through the OSCE. Projektet koordinerades och slutrapporten levererades av institutets direktör Teija Tiilikainen och forskare Eeva Innola.
Rapporten publicerades och presenterades vid Belgrade Security Forum-konferensen 1 oktober 2015 efter vilken den överläts åt OSSE:s panel av eminenta personer (the OSCE Panel of Eminent Persons). Projektet var nätverkets internationella gemensamma projekt till vilket 17 forskningsinstitut och universitet i OSSE-området bidrog. Rapporten samlade och analyserade dessa 17 forskningsinstituts olika synpunkter och förslag gällande OSSE:s nuvarande situation och kommande utveckling. Rapporten behandlar OSSE:s centrala funktioner och säkerhetssamarbetets förstärkning.
 

 

 

Ladda ner rapporten här.