Syftet med PROBALT är att förbättra de samhälleliga förutsättningarna för Östersjöns skydd. Chef för PROBALT är Utrikespolitiska institutets programchef Tapani Vaahtoranta. I forskningsteamet finns förutom Utrikespolitiska institutets egna forskare även forskare från Helsingfors, St Petersburgs Europeiska och Kiels universitet samt från InfoSud i Geneve, som specialiserat sig på utbildningen av journalister.
Det treåriga projektets budget är en miljon euro.

BONUS EEIG är Östersjöländernas forskningsfinansiärers gemensamma finansieringsförening. Syftet med BONUS+ -programmet är att finansiera den forskning som  har som sitt mål att skapa en hållbar utveckling för Östersjön.
Forskningsförslag inhämtades från alla nio stater inom Östersjöområdet. Av sammanlagt 169 förslag valdes slutligen 16 projektförslag