Utrikespolitiska institutets programchef Hanna Ojanen har blivit utnämnd till permanent sakkunnig i den parlamentariska kommittén med uppdrag att bereda en ändring av grundlagen. Kommittén skall bereda nödvändiga ändringar i Finlands grundlag utgående från den promemoria som arbetsgruppen Grundlag 2008 överlämnade i  början av oktober. Kommitténs mandattid pågår till utgången av september 2009.

För tilläggsinformation vänligen se justitieministeriets hemsida