Riksdagen har den 7 juli 2022 utnämnt ambassadören René Nyberg som ny medlem till Utrikespolitiska institutets styrelse. René Nyberg ersätter professor Mikael Mattlin som representant av Stiftelsen för utrikespolitisk forskning.

De nuvarande styrelsemedlemmarna under perioden 1.1.2020-31.12.2024 är

Kai Sauer, understatssekreterare, utrikesministeriet (ordförande)
Anu Kantola, professor, Helsingfors universitet (vice ordförande)
Risto Heiskala, professor, direktör, Institute for Advanced Social Research, Tammerfors universitet
René Nyberg, ambassadör
Lauri Voionmaa, statsministers specialrådgivare, Statsrådets kansli
Paula Vanninen, professor, Helsingfors universitet
Ville Kaunisto, riksdagsledamot
Kimmo Kiljunen, riksdagsledamot
Sakari Puisto, riksdagsledamot