Kaos då demokraterna inledde primärvalet i Iowa - resultaten dröjer: "Jag skulle säga att Sanders har haft en bra dag och Biden en dålig"
Svenska Yle

Äldre forskare Charly Salonius-Pasternak kommenterade demokraternas primärval i USA och konstaterade bland annat att Bernie Sanders haft en bra dag och Joe Biden en dålig.

Länk till nyheten i Svenska Yle 4.2.

Ledande forskare