Samu-Ville Paukkunen har börjat som förvaltningsdirektör vid Utrikespolitiska institutet tisdagen den 18 augusti 2020. Paukkunen kommer vid sidan av att vara förvaltningsdirektör även att fungera som vicedirektör.

Paukkunen har tidigare arbetat som råd för internationella ärenden i riksdagen, vid presidentens kansli, utrikesministeriet och försvarsmakten.

 

Ytterligare information:

Förvaltningsdirektör
Samu-Ville Paukkunen
09 432 7702
samu.paukkunen@fiia.fi

Direktör Mika Aaltola
09 432 7701
mika.aaltola@fiia.fi

Vicedirektör
Direktör