Still Awake: The Beginnings of Arab Democratic Change
Timo Behr, Patrycja Sasnal

Utrikespolitiska institutets forskare Timo Behr har publicerat en rapport “Still Awake: The beginnings of Arab Democratic Change” tillsammans med forskaren Patrycja Sasnal från Polens utrikespolitiska institut (PISM). I rapporten analyseras Egyptens, Jemens, Marockos, Libyens och Syriens politiska utveckling efter folkresningarna.

Rappoten kan nerladdas här.