Ekonomie och teknologie doktor Tarja Cronberg har utnämnts till specialrådgivare för Utrikespolitiska institutet till slutet av januari 2010.

Hon gör för institutet en utredning om de utmaningar som kärnvapennedrustning medför i tiden efter det kalla kriget. Syftet med utredningen är att tillföra nya synpunkter i den finska och internationella strategiska debatten som rör kärnvapennedrustning.

Tarja Cronberg har tidigare varit verksam som direktör för Copenhagen Peace Research Institute (COPRI) åren 2001-2003. Hon har ytterligare under åren 1990-1995 varit ledare för ett internationellt forskningsprogram som studerade Förenta staternas och Rysslands konversion av krigsindustri till civilproduktion.

Under sina år som riksdagsledamot 2003-2007 har Cronberg varit bl.a. medlem av försvarsutskottet och ersättare för utrikesutskottet. Senast verkade hon som arbetsminister under åren 2007-2009 och tillhörde statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott.