Utrikespolitiska institutet har tilldelats forskningsbidrag från Försvarets Vetenskapliga Delegation (MATINE) och Försörjningsberedskapscentralen (HVK) för två skilda forskningsprojekt som stöder varandra. Forskningsprojekten utförs i samarbete med Tammerfors universitets Ledarskapshögskola (internationella relationer) under perioden 1.1.2013-31.1.2014.

I forskningsprojektet som MATINE finansierar analyseras skiftet av den strategiska tyngdpunkten från territorialt betonad geopolitik till geopolitik där verksamhetsmiljöer används kollektivt dvs. havsområden, luftrum, rymd och världsomspännande datanätverk, och också implikationerna av denna förändring för Finland. Den specifika tyngdpunkten i forskningsprojektet är analysen av den globala och för Finland viktiga maritima verksamhetsmiljön.

I projektet som HVK finansierar analyseras, vilka den nationella försörjningsberedskapens dimensioner och möjligheter är i den globala världen där nätverk spelar en allt större roll och där samtidigt en allt större splittring rådet. I projektet forskas även vilka följder det ökade och mångdimensionella ömsesidiga beroendet har på den nationella beredskapen.

Syftet med dessa forskningsprojekt är att öka den strategiska förståelsen i Finland för globala säkerhetspolitiska förändringar, att analysera förändringen av Finlands maritima säkerhetsmiljö samt de framtida utmaningarna inom nationell beredskap. Ansvarig ledare för forskningsprojekten är programdirektör för Utrikespolitiska institutets forskningsprogram Global säkerhet, SVD, docent Mika Aaltola.

Tilläggsuppgifter:
 
Programdirektör
Mika Aaltola
(09) 432 7780
 
Forskare
Harri Mikkola
(09) 432 7792