Utrikespolitiska institutet söker forskare för programperioden 1.1.2020 – 31.12.2022 till alla forskningsprogram. För att framgångsrikt sköta uppgiften förutsätts god sakkunskap av forskningsprogrammets område samt beredskap att arbeta i en think tank –miljö. 

Ansökningar av personer i olika skeden av sin forskarkarriär (magistrar, doktorer) önskas.

Läs hela annonsen här.