Miksi öljymaa tukee uusiutuvaa energiaa?

Mari Luomi
Vihreä Lanka

Öljynviejämaat ovat tähän asti jarruttaneet ilmastonmuutoksen vastatoimia. Nyt yksi niistä pyrkii uusiutuvan energian kärkimaaksi. Miksi ihmeessä?


Öljyntuottajamaa Arabiemiraatit on yllättänyt viime vuosina kansainvälisen yhteisön. Se rakentaa täysin hiilidioksidineutraalia ekokaupunkia Masdar Cityä ja pyrkii uusiutuvia energiamuotoja edistävän kansainvälisen järjestön Irenan isäntämaaksi.

Tähän asti öljynviejämaiden yhteistyöorganisaatioon Opeciin kuuluvat maat ovat jarruttaneet ilmastonmuutoksen vastatoimia vaatimalla, että niille korvataan rahassa menetykset, joita uusiutuvien energiamuotojen tukeminen ja öljystä irrottautuminen aiheuttaa.

Viime vuosina Opecin rivit ovat kuitenkin alkaneet rakoilla. Samalla Persianlahden pienet monarkiat, kuten Arabiemiraatit, Bahrain ja Oman, ovat muuttaneet suhtautumistaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Tämä näkyi selkeästi kuukausi sitten, kun Saksassa perustettiin uusi kansainvälinen järjestö Irena, International Renewable Energy Agency.

Sen tehtävä on tukea sekä kehitysmaita että teollistuneita maita uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämisessä. Järjestön taustalla on teollisuusmaiden tyytymättömyys jo 1970-luvulla perustettuun kansainväliseen energia-alan lobbausjärjestöön IEA:han, eli International Energy Agencyyn.

Perustamissopimuksen allekirjoittaneista 75 maasta valtaosa on kehitysmaita, mutta Yhdysvallat, Kiina ja Intia loistavat poissaolollaan. Suurista EU-maista järjestöön ovat liittyneet Saksa, Ranska ja Espanja.

Kiinnostavinta Irenassa on, että sen perustajiin kuuluu neljä öljyntuottajamaata, eli Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Algeria, Iran ja Nigeria. Näistä Arabiemiirikunnat jopa kilpailee Itävallan kanssa järjestön päämajan isännyydestä. Kisa ratkeaa kesäkuussa Kairossa.
Mitä uusiutuviin energioihin nihkeästi suhtautuvat öljyntuottajamaat tekevät niiden käyttöä edistävässä Irenassa, jonka rahoituskin perustuu jäsenten vapaaehtoisiin maksuihin?

Ensisilmäyksellä Arabiemiraattien ehdokkuus järjestön päämajapaikaksi näyttää lähinnä vitsiltä, mutta maa on liikkeellä tarkasti mietityllä agendalla. Tarkastellaanpa hieman, millainen peluri on liikkeellä.

Persianlahdella sijaitseva Arabiemiraatit on seitsemän emiirikunnan muodostama löyhä liittovaltio, jonka jäsenillä on itsemääräämisoikeus öljyvaroihinsa. Rikkain ja suurin emiirikunnista, Abu Dhabi, omistaa yli 90 prosenttia koko maan öljystä, joka on kymmenen prosenttia maailman tunnetuista öljyvaroista. Viime vuosiin asti se on elellyt hiljaiseloa fossiilisesta polttoaineesta saamiensa myyntitulojen turvin.

Arabiemiraattien kiinnostus vihreään energiaan kumpuaa osittain pidetyn hallitsijan sheikki Zayedin perinteestä. Vuonna 2004 kuollut sheikki oli suuri luonnon ystävä. Arabiemiraattien kiinnostuksesta vihreään energiaan on ollut konkreettista näyttöä jo ennen maan liittymistä Irenaan. Kolme vuotta sitten Abu Dhabissa perustettiin valtion tuella Masdar Initiative-hanke, jonka tavoitteena on nostaa emiraatti uuden energiateknologian johtajaksi maailmassa. Se kehittää ja tuottaa vaihtoehtoja  fossiilisille polttoaineille houkuttelemalla maahan alan asiantuntijoita ja rahoitusta.

Masdar sijoittaa myös ulkomaisiin alan yrityksiin. Viime syksynä se osti arviolta kolmanneksen suomalaisesta WinWinD-tuulivoimayhtiöstä.Masdar Initiative käsittää puoli tusinaa uusiutuviin energiamuotoihin ja puhtaaseen öljyteknologiaan liittyvää laajaa hanketta, joihin se on saanut valtiolta pesämunaksi yli 20 miljardin dollarin pääoman. Hankkeista on saanut eniten huomiota ekoutopiakaupunki Masdar City, jonka kerrotaan valmistuvan vuonna 2016.

Autoton, jätteetön ja hiilidioksidineutraali Masdar City rakennetaan tyhjästä. Kaupunkiin odotetaan muuttavan 50 000 asukasta ja toista tuhatta yritystä. Tarkkaan hiotun markkinointikampanjan ansiosta kaupunki on jo saanut runsaasti positiivista mediajulkisuutta
maailmalla. Masdar-hanketta on pidetty malliesimerkkinä koko Lähi-idälle.

Ei kuitenkaan ole syytä olla naiivi. Arabiemiraattien aluevaltauksen taustalla on paljon muutakin kuin ympäristöherätys, tärkeimpinä ilmastonmuutoksen nousu kansainväliselle energia-agendalle ja Persianlahden demografinen haaste: kasvava väestö tarvitsee lisää
työpaikkoja ja energiaa. Jokainen öljysheikkikin tietää, että ilmastonmuutos on totta ja että Persianlahdelta tähän mennessä löydetty öljy tullaan kuluttamaan loppuun.

Tavoittelemalla Irenan päämajan paikkaa Arabiemiraatit ei siis niinkään yritä sabotoida uusiutuvien energioiden kansainvälistä agendaa vaan rakentaa selviytymispakettia tulevaisuutensa turvaksi.

Masdar onkin vain yksi hanke maan talouden monipuolistamiseen tähtäävien hankkeiden joukossa. Abu Dhabi sijoittaa vastaavan suuruisia summia lentokone- ja kemikaaliteollisuuteen, eli kasvihuonekaasuja tuottaviin aloihin. Sillä on rakenteilla maailman suurin kemikaalikompleksi, Chemicals Industrial City, ja aivan Masdar Cityn kylkeen uusi formularata.Emiraatin uuden ekoimagon kannalta ongelmallisia ovat myös tekosaaret ja nyt jo hieman laantunut rakennusbuumi, joiden ympäristövaikutukset ovat räikeässä ristiriidassa Masdarin ekoutopian kanssa.

Persianlahden pienissä monarkioissa tuotetaan asukaslukuun nähden eniten kasvihuonekaasuja maailmassa. WWF:n mukaan Arabiemiraateilla oli vuonna 2008 maailman suurin ekologinen jalanjälki.

Arabiemiraateilla onkin uskottavuusongelma sen tavoitellessa johtoasemaa vihreän energian alalla: onko maa Irenassa mukana luodakseen uutta kansainvälistä energiataloutta vai vain hankkiakseen taloudellisia ja poliittisia hyötyjä?

Oli vastaus kumpi tahansa, on Persianlahden pienissä öljyntuottajamaissa kehittyvä asennemuutos joka tapauksessa merkittävä.

Jos Abu Dhabin Masdar menestyy, saattavat muut ilmasto-oloiltaan ja taloudellis-poliittisilta järjestelmiltään samanlaiset maat alueella ottaa siitä mallia ja Persianlahdella saatetaan lähivuosikymmeninä takoa mustan kullan ohella myös vihreää kultaa.

Irenan sihteeristön sijoittaminen OECD:n ulkopuoliseen maahan olisi teollisuusmailta vahva symbolinen ele kehittyvälle maailmalle.