Utrikespolitiska institutet har en öppen position för en sakkunnig i ekonomi- och personalförvaltning och för en administrativ sekreterare. Ifall du har omfattande expertis i administrativt arbete och är intresserad av en mångsidig uppgift inom ekonomi- och personalförvaltning i ett växande forskningsinstitut för internationell politik så kan detta vara rätta platsen för dig. Sök senast den 8 september 2021 kl. 16.00.

Administrativa sekreteraren har mångsidiga arbetsuppgifter med både intern och extern kundtjänst samt självständigt arbete. Om du är intresserad, sök senast den 10 september 2021 kl. 16.00. 

Ytterligare information om vakanserna ger avdelningschefen Lauri Kaanela, tfn 09 432 7721 onsdagen den 1 september kl. 13-15, andra tider per e-post lauri.kaanela@fiia.fi.

För mera information om vakanserna på finska, se vår hemsida: Avoimet tehtävät.