The West: Divided in Freedom and Fear?
Palgrave Macmillan
Ville Sinkkonen, Henri Vogt

Utrikespolitiska institutets forskare Ville Sinkkonen har tillsammans med Henri Vogt författat det referentgranskade bokkapitlet: ”The West: Divided in Freedom and Fear?”, som publicerades av Palgrave  Macmillan. Boken redigerades av Marko Lehti, Henna-Riikka Pennanen och Jukka Jouhki.

Mer information från denna länk.

Äldre forskare