mobil:

Podcaster

US Elections Untangled – EP 15: The End of US Global Leadership? 
US Elections Untangled – EP 17: The Aftermath
US Elections Untangled – EP 18: The Biden Foreign Policy

Expertis

Förenta staternas utrikespolitik, normer och värderingar i utrikespolitik, stormaktspolitik, förtroende i internationell politik

Examen

Doctor of Laws (LL.D., International Law), University of Turku, 2021
Master of Social Sciences (Political Science), University of Turku, 2013
Bachelor of Social Sciences (Political Science), University of Turku, 2010

Språkkunskaper

Finska, engelska (arbetsspråk)

Projekt

Förenta staternas förändrade globala roll och dess inverkan på transatlantiska relationer
Utvecklingen av EU:s sanktionspolitik: Politiska och ekonomiska följder för Finland
Europeisk strategisk autonomi i en geoekonomisk värld
Superregionalism och konnektivitet i Asien
Multilateralt samarbete i den strategiska konkurrensens tidsålder: Finlands och Europeiska unionens påverkansmöjligheter
Finlands föränderliga roll i den euroatlantiska säkerheten
Reignite Multilateralism via Technology


Latest FIIA Publications

Expertis

Förenta staternas utrikespolitik, normer och värderingar i utrikespolitik, stormaktspolitik, förtroende i internationell politik

Förtroendeuppdrag

Viceordförande, Finnish International Studies Association (FISA), 2020–
Styrelsemedlem, Finnish International Studies Association (FISA), 2012–
Sekreterare, Finnish International Studies Association (FISA), 2012, 2016–2020

Arbetserfarenhet

Postdoktoral forskare, Utrikespolitiska institutet, 2021–
Forskare, Utrikespolitiska institutet, 2017–2020
Doktorand (internationell rätt), University of Turku 2014–2016
Projektforskare (statskunskap, ”Utopias in Foreign Policy” projekt), University of Turku, 2013
Forskningsassistent (statskunskap), University of Turku, 2011

Examen

Doctor of Laws (LL.D., International Law), University of Turku, 2021
Master of Social Sciences (Political Science), University of Turku, 2013
Bachelor of Social Sciences (Political Science), University of Turku, 2010

Språkkunskaper

Finska, engelska (arbetsspråk)

Välj kategori


Välj kategori

Sinkkonen, Ville (2022). Kiinalinssien läpi. Ulkopolitiikka, 59 (1):42-45.

Sinkkonen, Ville (2020). Donald Trump, Joe Biden ja kunnioituksen askelmerkit. SAM Magazine, 18.9.

Sinkkonen, Ville & Vogt, Henri (2020). The West: Divided in freedom and fear? I Lehti, Marko; Pennanen, Henna-Riikka; Jouhki, Jukka (red.): Contestations of liberal order: The West in crisis? Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 123-150.

Sinkkonen, Ville (2018). Katse Atlantin toiselle puolen. Puheenaihe.fi, 21.12.

Sinkkonen, Ville (2018). Understanding the trust–distrust nexus between the United States and Egypt. I Vuorelma, Johanna; Haukkala, Hiski & van de Wetering, Claire (red.): Trust and mistrust in international relations: Rationalist, constructivist, and psychological approaches. Abingdon: Routledge. 9-36.

Sinkkonen, Ville (2017). Kaaoksen hallitsijat. Ulkopolitiikka, 54 (3):18-19.

Sinkkonen, Ville (2016). Book review: The European Union’s shaping of the international legal order, by Dimitry Kochenov and Fabian Amtenbrink (eds). European Law Review, 41 (2):297–299.

Sinkkonen, Ville (2013). The Reactions of the European Union and the United States to the January 25th, 2011 Revolution in Egypt: A Comparative Appraisal of Normative Power.

Sinkkonen, Ville & Vogt, Henri (2013). Ulkopolitiikka kaipaa visiointia. Turun Sanomat, 24.10.