Telefon:

Expertis

Förenta staternas utrikespolitik, Förenta staternas Mellanöstern politik, normer, värden och makt i utrikespolitik, förändringar i internationella maktförhållanden, förtroendepolitik

Examen

Master of Social Sciences (Political Science), University of Turku, 2013
Bachelor of Social Sciences (Political Science), University of Turku, 2010

Språkkunskaper

Finska, engelska (arbetsspråk)

Projekt

Förenta staternas förändrade globala roll och dess inverkan på transatlantiska relationer
Utvecklingen av EU:s sanktionspolitik: Politiska och ekonomiska följder för Finland
Europeisk strategisk autonomi i en geoekonomisk värld


Senaste publikationerna

Expertis

Förenta staternas utrikespolitik, Förenta staternas Mellanöstern politik, normer, värden och makt i utrikespolitik, förändringar i internationella maktförhållanden, förtroendepolitik

Förtroendeuppdrag

Member of the Board, Finnish International Studies Association (FISA), 2012–
Secretary, Finnish International Studies Association (FISA), 2012

Arbetserfarenhet

Doctoral Candidate (International Law), University of Turku 2014–2016
Project Researcher (Political Science, ”Utopias in Foreign Policy” Project), University of Turku, 2013
Research Assistant (Political Science), University of Turku, 2011

Examen

Master of Social Sciences (Political Science), University of Turku, 2013
Bachelor of Social Sciences (Political Science), University of Turku, 2010

Utbildning

Master of Social Sciences (Political Science), University of Turku, 2013
Bachelor of Social Sciences (Political Science), University of Turku, 2010

Språkkunskaper

Finska, engelska (arbetsspråk)

Välj kategori


Välj kategori

Sinkkonen, Ville (2020). Donald Trump, Joe Biden ja kunnioituksen askelmerkit. SAM Magazine, 18.9.

Sinkkonen, Ville & Vogt, Henri (2020). The West: Divided in freedom and fear? I Lehti, Marko; Pennanen, Henna-Riikka; Jouhki, Jukka (red.): Contestations of liberal order: The West in crisis? Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 123-150.

Sinkkonen, Ville (2018). Katse Atlantin toiselle puolen. Puheenaihe.fi, 21.12.

Sinkkonen, Ville (2018). Understanding the trust–distrust nexus between the United States and Egypt. I Vuorelma, Johanna; Haukkala, Hiski & van de Wetering, Claire (red.): Trust and mistrust in international relations: Rationalist, constructivist, and psychological approaches. Abingdon: Routledge. 9-36.

Sinkkonen, Ville (2017). Kaaoksen hallitsijat. Ulkopolitiikka, 54 (3):18-19.

Sinkkonen, Ville (2016). Book review: The European Union’s shaping of the international legal order, by Dimitry Kochenov and Fabian Amtenbrink (eds). European Law Review, 41 (2):297–299.

Sinkkonen, Ville (2013). The Reactions of the European Union and the United States to the January 25th, 2011 Revolution in Egypt: A Comparative Appraisal of Normative Power.

Sinkkonen, Ville & Vogt, Henri (2013). Ulkopolitiikka kaipaa visiointia. Turun Sanomat, 24.10.