Assessing the Impact: North African Militaries in the Arab Spring
Nomos Verlagsgesellschaft

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Wolfgang Mühlberger har skrivit en artikel där han
analyserar de roller som arméerna i Tunisien, Libyen och Egypten spelade under
folkresningarna. Artikeln har rubriken “Assessing the Impact: North
African Militaries in the Arab Spring”, och den publicerades i tidningen
Sicherheit & Frieden (S+F) den 26 mars.