UPI Breakfast Briefing: Rahoitusmarkkinatapahtumat verolle?

Endast inbjudna · Kansalaisinfo, Pikkuparlamentti · 08.02.2012 08:30 - 09:30
  • Endast inbjudna

Endast inbjudna

Euroopan komissio on esittänyt rahoitusmarkkinoille transaktioveroa. Ehdotuksen tavoitteena on kerätä varoja nyt käsillä olevan kriisin hoitoon ja ehkäistä uusien häiriöiden syntyä. Lisäksi esitys on kytketty osaksi EU:n toiminnan rahoitusta tulevaisuudessa. Suurista jäsenmaista Ranska on ajanut asiaa EU:n lisäksi myös G-20 ryhmässä. Esitys on saanut osittain ristiriitaisen vastaanoton EU:ssa ja euroryhmässä. Ranska on ilmoittanut ottavansa veron käyttöön yksipuolisesti elokuussa 2012. Mitkä ovat uuden transaktioveron taustat ja miten hanke on edennyt EU-tasolla? Entä miten suhtautua Ranskan ilmoitukseen? Mitkä voisivat olla veron vaikutukset Suomessa?

Aiheesta alustaa finanssineuvos Harry Leinonen valtiovarainministeriöstä.

Puhetta johtaa Juha Jokela, Ulkopoliittisen instituutin EU-tutkimusohjelman johtaja

Tilaisuus käydään Chatham House –säännön puitteissa (tilaisuudessa esitettyä tietoa saa käyttää, kunhan lähdesuojasta huolehditaan siten, ettei asian esittäjää ilmaista tai asiasisältöä yhdistetä esittäjäänsä).