Rapporten granskar förändringen i Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik i Nordeuropa från 2010-talet till slutet av 2021. Analysen koncentrerar sig på Rysslands utrikes-och säkerhetspolitiska begrepp i fråga om Nordeuropa, Rysslands säkerhetspolitiska tänkande och ryska utrikesministeriets strategiska kommunikation vad avser de nordiska länderna.

Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik i Nordeuropa speglar dess allmänna utrikes-och säkerhetspolitiska mål. Tankegången bakom Rysslands utrikes- och säkerhetspolitik är uppfattningen om en kamp av världen som ett nollsummespel mellan stormakterna.

I rapporten specificeras två motsatta modeller gällande ryska statens kommunikation för bilaterala relationer: ”en god granne” och ”ett ovänligt land”. Meningen med modellerna är att kamouflera Rysslands strategiska intressen som ett pragmatiskt samarbete fast det huvudsakliga syftet egentligen är att de nordiska länderna beaktar Rysslands intressen i deras verksamhet och avstår från försvarssamarbete med västra aktörer. På samma gång försöker Ryssland dämpa säkerhetshoten som uppstår av dess agerande mot sina grannar. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har tillintetgjort kommunikationsmodellen om ”goda grannar”. I det nuvarande läget definierar Ryssland de nordiska länderna som ovänliga länder för att de försvarar demokrati och internationell rätt.

Den här publikation är en del i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan. (tietokayttoon.fi) De som producerar informationen ansvarar för innehållet i publikationen. Textinnehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Publikationens permanenta adress är: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-072-1

Katri Pynnöniemi
Ledande forskare
Outi Helin
Sirke Mäkinen