Ulkopoliittisen instituutin uusi tutkimuskeskus Ilmastopolitiikan ja -turvallisuuden keskus CLIPS (engl. The Center on Climate Politics and Security) keskittyy kansainväliseen ilmastopolitiikkaan ja ilmastonmuutoksen turvallisuusvaikutuksiin. Keskuksen toiminta käynnistyy syyskuussa 2023 ja sitä johtaa tutkimusprofessori Antto Vihma. Keskuksen myötä ilmastopolitiikan tutkimus tulee pysyväksi osaksi instituutin toimintaa.

Ilmastonmuutoksen tuhoisat vaikutukset ovat koko kansainvälistä yhteisöä koskeva ongelma. Keskuksen tutkimuksessa ja tapahtumissa käsitellään erityisesti tärkeimpiä kansainvälisiä toimijoita, kuten Yhdysvaltoja, Euroopan unionia ja Kiinaa. Keskus tutkii myös Suomen ilmastopolitiikkaa ja ilmastotoimien mahdollisuuksia pienille maille.

Kansainvälisen politiikan lisäksi CLIPS kartoittaa ilmastonmuutoksen turvallisuuspoliittisia vaikutuksia. Ilmastonmuutos uhkaa jo monin tavoin yhteiskuntien vakautta ja nämä vaikutukset pahenevat entisestään tulevaisuudessa.

Ilmastopolitiikka on noussut ohittamattomaksi osaksi kansainvälisiä suhteita ja jopa turvallisuuskeskustelua. Poliittisena ongelmana siitä tulee jatkuvasti merkittävämpi, Vihma sanoo.

CLIPS selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia muun muassa huoltovarmuuteen ja pohtii mahdollisia keinoja ennakointiin ja varautumiseen.

Ilmastonmuutokset suorat ja epäsuorat vaikutukset ovat jo näkyvissä. Voimistuneet metsäpalot piinaavat uusia alueita, ja ennätyshelteet vaikuttavat elinkeinoihin ja turvallisuuteen jopa EU:n sisällä. Ilmastonmuutos on perustavanlaatuinen rauhan ja turvallisuuden kysymys, kuten presidentti Niinistö on todennut, Vihma kuvaa.

CLIPSin aloitustapahtuma FIIA Climate Day 2023 järjestetään keskiviikkona 6.9. kahdessa osassa. Ensimmäinen osio ”Suomi ja ilmastopolitiikka: kokoaan suuremmat puheet?” pidetään suomeksi klo 9–11. Toinen osio ”Great Powers and Climate Change” pidetään englanniksi klo 13–14:30.

Lisätietoja:

Antto Vihma
tutkimusprofessori
puh. 09 432 7785
antto.vihma@fiia.fi